Plan Norge og VGB sin bloggkonkurranse er i gang. Bruk din bloggside til å sette søkelys på jenters situasjon i Sør, og vinn en bloggtur til Afrika med Plan.

 

Jeg har sett det flere steder rundt om i verden,

 

 

at mange jenter tar ansvar og vil noe med livet sitt selv om kårene er kummerlige og fattigslige.

De tar oppfostringsrollen og det å sikre hjemmet mye mer på alvor enn det man skulle tro på bakgrunn av deres alder.

I Afrika og andre deler av verden hvor vi fremdeles har langt å gå på utviklingsstigen, ser vi hvordan unge jenter tar del i de huslige sysler og sørger for at det er mat og varme til familien slik at de på nytt kan streve seg gjennom en ny dag.

 

Tenk deg denne lille jenta på mammas rygg her, hvor tett og knyttet hun blir til den ryggen som om kort tid blir en skjørtekant å henge i som igjen blir en ”arbeidskamerat” i maisåkeren eller på ”kjøkkenet” om noen år.

Vi sier på norsk; ”Den skal tidlig krøkes som god…………”

Hun blir tidlig krøket ja. Så tidlig at hennes barndom mest dreier seg om å hjelpe moren eller andre i familien med jordbruksarbeid, matlaging og klesvask. Lange dager for ei jente som gjerne skulle ha lekt litt og gått på skole.

Vi leser om hvordan barn og ungdom blir tatt ut av skolen så altfor tidlig for å hjelpe til med familiehusholdningen og på den måten vedlikeholder det minimumet av mat, husrom, arbeid og utdannelse som må til for at det skal gå rundt på et vis.

En kortvarig løsning på den nøden som hersker, da veien ut av den hvor slike forhold råder, ikke finnes.

Vi må sikre at disse ungdommene får anledning til å fortsette på skolen, at de ikke blir fratatt den utdannelsen som kan gi dem vekst i stedet for stagnasjon i fattigdom.

 

Jeg har selv jobbet i flere afrikanske land og besøkt enda flere og opplever stadig at det er gjennom skole og utdanning disse barna og ungdomene får leve sin barndom med lek og skolegang.

Flere av de organisasjonene som arbeider med humanitært hjelpearbeid sier nå at vi må sikre at jenter får sin utdannelse da de er flinkere til å spare og reinvestere i varer og arbeid som gjør at deres nærmiljø trives og vokser.

Vi må hjelpe disse ”unge damene” slik at de ikke faller tilbake på deres gamle skikker og ansvar med å bære vann og brensel og å dyrke en skrinn jord.

Vi må sørge for at det blir vekst, at jentene får anledning til å dyrke og produsere slik at det blir avkastning og ikke bare det nødvendige behov. På den måten vil jentene skape vekst i sitt lokale nærmiljø som igjen vil gi vekst i samfunnet slik at man blir uavhengig av hjelp og kan hjelpe andre i kommende generasjoner.

 

Vi må tørre å satse på jenter, vise at vi kan sprenge barrierer slik at jenter også kan vise at de er innbringende i familie og samfunn.

Det vil bety utrolig mye for en jente og kvinnes stilling i de områder hvor de så ofte ender opp som altfor unge mødre, prostituerte og misbrukte jenter i det mørket som da vil være eneste utvei i fattigdommens husholdning.

 

Hjelp dem slik at de kan hjelpe!

 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende